Meniu Închide

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subscrisa, Asociația SAMAS (SAMAS), cu sediul în str. Popa Soare, nr. 16, ap. 2, sector 2, cod fiscal 34137860, vă informează cu privire la modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal în calitatea dvs. de prestator în cadrul proiectelor desfășurate de Asociația noastră. 

Astfel, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale cu privire la acestea (precum raportari obligatorii de natura fiscală etc.), al executarii contractelor încheiate de Asociație cu terții, al promovării activității Asociației, vă putem prelucra următoarele categorii de date personale: nume și prenume, adresa, data nașterii, seria și numărul CI/pașaport, carte de rezidență, CNP, copie CI, adresa de e-mail, număr de telefon, date privind profesia și competențele profesionale. 

Temeiul prelucrării: datele vor fi prelucrare având ca temei necesitatea executării contractului încheiat între SAMAS și dumneavoastră, îndeplinirea obligațiilor impuse de dispozițiile legale sau interesul legitim al Asociației (pentru prelucrarea datelor de contact ce vor fi puse la dispoziția partenerilor contractuali, pentru prelucrarea imaginii sub formă de fotografie sau video colectate în cursul derulării programelor Asociației).

Transferul datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de persoane: împuterniciți ai SAMAS, finanțator (Fundația OMV Petrom) doar în ce privește imagini, sub forma de poză sau video, surprinse în timpul derulării programelor finanțate de acesta, parteneri contractuali (date de contact în scopul comunicărilor obișnuite necesare îndeplinirii contractelor, proiectelor), autorități. Datele ar putea fi accesate, pentru îndeplinirea obligațiilor lor contractuale, furnizori de servicii IT, evaluatori și/sau auditori, altor categorii de furnizori care au nevoie să cunoască datele personale pentru îndeplinirea propriilor obligații contractuale sau legale. 

Politica generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal a SAMAS poate fi consultată la adresa: https://www.programsamas.ro/confidentialitate/, iar politica finanţatorului, Fundatia OMV Petrom, poate fi consultată la adresa: https://fundatiaomvpetrom.ro/politica-confidentialitate/ .

Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: datele vor fi prelucrate pe perioadele impuse de dispozițiile legale.

Drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal:

Dreptul de retragere a consimțământului: am dreptul de a retrage consimțământul exprimat prin prezenta declarație în orice moment, cu precizarea că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării de date efectuate înainte de retragerea consimțământului;

Dreptul de acces: am dreptul de a solicita SAMAS informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către SAMAS.

Dreptul de rectificare: am dreptul de a solicita SAMAS rectificarea datelor cu caracter personal incorecte.

Dreptul de ștergere: am dreptul de a solicita SAMAS ștergerea datelor cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către SAMAS.

Dreptul de restricționare a prelucrării: am dreptul de a solicita SAMAS restricționarea prelucrării în anumite situații, cum ar fi cazul în care contest acuratețea datelor cu caracter personal prelucrate de către SAMAS sau prelucrarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.

Dreptul de opoziție: am dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca date care mă vizează să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.

Dreptul de portabilitate: am dreptul să solicit SAMAS transmiterea datelor cu caracter personal prelucrate de către SAMAS către mine sau către o altă entitate ce urmează să îmi prelucreze datele cu caracter personal.

Dreptul de a vă adresa cu o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ANSPDCP, www.dataprotection.ro.

SAMAS poate fi contactată în legătură cu cele de mai sus și pentru exercitarea oricărui drept prin e-mail la adresa protectiadatelor@programsamas.ro, la adresa sediului nostru indicată la începutul prezentului document, precum şi la numărul de telefon: 0766864567.